EPC WiVanTi

Wanneer is een EPC verplicht?

Op het moment dat kenbaar gemaakt wordt dat een wooneenheid of een klein niet residentieel te huur (indien de huurovereenkomst langer duurt dan 2 maanden) of te koop staat, dient de eigenaar reeds over een EPC te beschikken.  Ook bij het afsluiten of herfinancieren van een woningkrediet zal de bank naar een EPC attest vragen. 

Een EPC is 10 jaar geldig. Biedt u de woning in deze periode opnieuw te koop of te huur aan, dan is een nieuw EPC niet nodig.
BELANGRIJKE WIJZIGING vanaf 01/01/2022: attesten opgemaakt voor 01/01/2019 zijn niet meer geldig bij een verkoop.   

Heeft u echter in deze periode van 10 jaar maatregelen genomen om de energiezuinigheid van uw woning te verbeteren, dan heeft u er baat bij om een nieuwe EPC te laten opmaken. De energiescore zal dan een beter resultaat geven.

EPC verplicht na energierenovatie

Met ingang van 2023 moeten woningen met een label E of D binnen de 5 jaar aankoop grondig gerenoveerd worden naar minimaal label D. Nadien moet je het resultaat van die inspanningen bewijzen met een nieuw EPC-attest, ook als je je woning niet verkoopt of verhuurt.

Wanneer is een EPC niet verplicht bij residentiële gebouwen?


Er zijn ook een aantal gevallen waarbij een EPC niet verplicht is. Dat zijn onder meer volgende situaties:

- Bij verkoop van onbewoonbaar verklaarde woningen
- Bij verhuur van een vakantiewoning met een contract korter dan 2 maanden
- Bij verhuur van een assistentiewoning of noodwoning met dagprijs en zonder huurovereenkomst
 -Bij verkoop of verhuur van woonboten

Wat met nieuwbouw?

Nieuwbouwwoningen gebouwd na 2006 (Vlaanderen) of 2010 (Wallonië) beschikken over een energieprestatiecertificaat nieuwbouw/ certificat PEB de bâtiment neuf dat eveneens 10 jaar geldig is. Deze certifcaten volstaan om een woning te verhuren of verkopen. Het is dan ook niet nodig om een nieuw exemplaar te laten opstellen.
Dit EPC bouw is in Vlaanderen niet altijd beschikbaar bij oplevering van de nieuwbouw. De Vlaamse EPB verslaggever heeft immers 6 maanden de tijd om dit op te stellen. In deze periode van 6 maanden is er dan ook geen verplichting om het EPC getal in de advertenties te vermelden.
Wel wordt aangeraden een paragraaf in de verhuurovereenkomst op te nemen waarin vermeld wordt dat de eigenaar bij ontvangst van het EPC attest, onmiddellijk een kopie hiervan doorgeeft aan de huurder.

Twijfelt u eraan of u een EPC nodig hebt en welk EPC u nodig hebt? 


Dan kan u dit eenvoudig nakijken op de website van de Vlaamse overheid met online EPC-Wegwijzer om te weten of u een EPC nodig hebt, welk EPC, hoeveel EPC’s per gebouw nodig zijn, …