EPC WiVanTi

Wat is een EPC?

Wat is een EPC?

Een EPC of EnergiePrestatieCertificaat is een verplicht document dat beschikbaar moet zijn bij elke Vlaamse wooneenheid die verkocht of verhuurd wordt. Sinds 2020 is dit attest ook verplicht bij verkoop of verhuur van een kleine niet residentiële eenheid zoals een handelspand of klein kantoorgebouw. Dit noemt men het EPC KNR
Het attest informeert de toekomstige eigenaar of bewoner over de energetische kwaliteit van het pand aan de hand van een kengetal. Potentiële kopers en huurders kunnen hiermee de energie-efficiëntie onderling vergelijken en beoordelen. 

Wat staat er in een energieprestatiecertificaat?

* een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in KWh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.

* een energielabel gaande van A+ (zeer energiezuinig) tot F (weinig tot niet energiezuinig)

* vrijblijvende energiebesparende adviezen met opgave van een indicatieve kostprijs die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.

* een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, de invoergegevens, ....

Is uw wooneenheid gelegen in Wallonië of Brussel?

In deze regio's geldt een gelijkaardige verplichting. Men spreekt dan over een PEB (Prestation Energetique Bâtiments). Via deze website kan u ook een PEB bestellen aan de beste prijzen voor deze regio's.

Wie kan een EPC opmaken?

Het EPC kan enkel opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type A. EPC WiVanTi heeft sinds 2012 deze erkenning, en volgt jaarlijks de verplichte opleidingssessies.

Welke factoren bepalen de EPC waarde?

Waarom geeft elektrische verwarming veel hogere EPC score's?

Hoewel elektrisch verwarmen best wel betaalbaar kan zijn, wordt dit enorm afgestraft in de EPC score. Dit komt omdat het EPC geen rekening houdt met uw elektriciteitsverbruik ter hoogte van het afnamepunt, maar wel met het zogenaamde primaire energieverbruik. Dit wil zeggen dat ook de trammissieverliezen van de hoogspanningsleidingen en het rendement van de elektriciteitscentrale mee in rekening gebracht worden. Er wordt verder geen rekening gehouden met het type elektrische verwarming, noch met eventuele accumulatie op nachttarief.

Verplichtingen gekoppeld aan het EPC attest

Het EPC legt momenteel nog geen eisen op aan een wooneenheid, maar heeft een louter informerende taak. Vanaf 2023 komt er wel de verplichting om woningen met een label E of F binnen 5 jaar na aankoop energetisch te renoveren tot minstens label D.

Vanaf 01/01/2022 start de renovatieverplichting voor kleine niet residentiële eenheden. Binnen de vijf jaar na overdracht van een gebouweenheid, zal het aan energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Daar bovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen een energielabel C of beter behalen. 

EPC gemene delen 

Vanaf 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw.  Dit EPC geeft informatie over de energiezuinigheid van de delen en installaties van het appartementsgebouw die door de eigenaar(s samen) beheerd worden.


bosstraat 32
3060 Bertem
België

0477519171