EPC WiVanTi

Wat te doen?

Hoe bestellen?

Afhankelijk van het gewest waarin de wooneenheid gelegen is, kiest u in de webshop de overeenkomstige categorie
- Vlaanderen: EPC Vlaanderen
- Wallonië en Brussel: PEB Wallonië/Brussel
Kies vervolgens het artikel overeenkomstig uw type wooneenheid.
Reken vervolgens af (let op: u hoeft bij bestelling nog niet te betalen! ).
Vul in het bestelformulier uw adres en contactgegevens in. Is het adres van de te inspecteren wooneenheid verschillend van uw contactadres, vul deze dan in als "afleveradres".
Wij contacteren u dan binnen de 24u om verdere afspraken te maken.

Moet ik aanwezig zijn wanneer de energiedeskundige langskomt?

In principe moet men niet aanwezig zijn of blijven maar het is toch wenselijk. Om een goed EPC te kunnen maken moet de deskundige immers toegang hebben tot alle ruimten van het pand.
 

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige langskomt?

Geen enkel document is verplicht, maar hoe meer documenten u kunt klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken.
De EPC deskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten.
Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:


Meer info vindt u terug in de bijlage bij de orderbevestiging.

Wat is het belang van het bouwjaar, en hoe kan het ontbreken van deze info het resultaat beïnvloeden?

Bij de inspectie is het vaak onmogelijk om te zien wanneer een woning gebouwd werd, of er isolatie aanwezig is en hoe dik deze is,… Als gevolg hiervan worden bij de berekening “standaardwaarden” gehanteerd. Deze standaardwaarden zijn gebaseerd op de geldende minimale bouwnormen in het jaar waarin de bouwaanvraag werd ingediend (vanaf 1970). Zonder concreet jaartal worden de slechtste standaardwaarden toegepast, waardoor woningen met bouwaanvraag na 1970 maar waarbij het echte bouwjaar niet bewezen kan worden, wellicht slechter scoren dan in de werkelijkheid het geval is.