EPC WiVanTi

Wat te doen?

Hoe bestellen?

Afhankelijk van het gewest waarin de wooneenheid gelegen is, kiest u in de webshop de overeenkomstige categorie
- Vlaanderen: EPC Vlaanderen
- Wallonië en Brussel: PEB Wallonië/Brussel
Kies vervolgens het artikel overeenkomstig uw type wooneenheid.
Reken vervolgens af (let op: u hoeft bij bestelling nog niet te betalen! ).
Vul in het bestelformulier uw adres en contactgegevens in. Is het adres van de te inspecteren wooneenheid verschillend van uw contactadres, vul deze dan in als "afleveradres".
Wij contacteren u dan binnen de 24u om verdere afspraken te maken.

Hoe verloopt een EPC keuring?

Op de dag van de afspraak komt de energiedeskundige langs en bekijkt onder meer:

- De mate van isolatie van de bouwschil (de muren, de ramen en deuren alsook de vloer en het dak). LET OP, dit is een louter visueel onderzoek. De energiedeskundige zal zelf geen destructieve onderzoeken uitvoeren (gaten boren, panelen verwijderen, ...).  Naast de visuele vaststellingen mag eveneens gebruik gemaakt worden van informatie verkregen uit het onderzoek van bewijsstukken. Louter mondelinge verklaringen zullen nooit als bewijs aanvaard worden.  
- Warmwater- en verwarmingsinstallaties in de woonruimte.
- Eventuele zonneboilers en zonnepanelen.
Zijn er geen plannen van de woning? Dan doet de energiedeskundige de nodige metingen.

Het EPC plaatsbezoek duurt ongeveer een uur. De energiedeskundige volgt daarbij een vast inspectieprocotol. Hij of zij bekijkt naast de woonruimte zelf ook alle nodige bewijsstukken en andere technische documentatie die voorhanden is.

Vervolgens zal de energiedeskundige op bureau bijkomende berekeningen uitvoeren, en alle data in een speciaal softwareprogramma invoeren. Dat programma wordt gebruikt voor het opstellen van elk Energieprestatiecertificaat. Tot slot maakt de energiedeskundige het EPC proefattest op. Zodra dat attest is opgesteld, ontvang je het tezamen met de factuur.

Het officiële EPC attest wordt u bezorgd na betaling van de factuur. 

Moet ik aanwezig zijn wanneer de energiedeskundige langskomt?

In principe moet men niet aanwezig zijn of blijven maar het is toch wenselijk. Om een goed EPC te kunnen maken moet de deskundige immers toegang hebben tot alle ruimten van het pand.
 

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige langskomt?

Geen enkel document is verplicht, maar hoe meer documenten u kunt klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken.
De EPC deskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten.
Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:

 • (ver)bouwplannen op schaal 1/50 of groter én ondertekend door de architect die aangeven hoe uw huis effectief gebouwd is.
 • documenten die het bouwjaar bewijzen (bouwplan, uittreksel kadaster, notariële akte, stedenbouwkundige vergunning, enz...)
 • het lastenboek van de architect of aannemer, ondertekend door de aannemer en de opdrachtgever
 • originele facturen van een geregistreerd aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen
 • originele facturen van verwarmingsinstallaties
 • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties, ventilatiesystemen of gebruikte isolatiematerialen
 • vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten
 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • een·EPB aangifte
 • goedgekeurde subsidieaanvragen Vlaamse overheid
 • formulieren ondertekend door de aannemer in het kader van de federale belastingsvermindering
 • verwarmingsaudits en energieaudits (EAP)
 • AREI keuringsverslagen bij de installatie van zonnepanelen

Meer info vindt u terug in de bijlage bij de orderbevestiging.

Wat is het belang van het bouwjaar, en hoe kan het ontbreken van deze info het resultaat beïnvloeden?

Bij de inspectie is het vaak onmogelijk om te zien wanneer een woning gebouwd werd, of er isolatie aanwezig is en hoe dik deze is,… Als gevolg hiervan worden bij de berekening “standaardwaarden” gehanteerd. Deze standaardwaarden zijn gebaseerd op de geldende minimale bouwnormen in het jaar waarin de bouwaanvraag werd ingediend (vanaf 1970). Zonder concreet jaartal worden de slechtste standaardwaarden toegepast, waardoor woningen met bouwaanvraag na 1970 maar waarbij het echte bouwjaar niet bewezen kan worden, wellicht slechter scoren dan in de werkelijkheid het geval is.