EPC WiVanTi

Webshop » Keuring stookolietank » Keuring ondergrondse stoololietank WAL & BXL

Keuring ondergrondse stoololietank WAL & BXL

STOOK_ONDER_WAL Keuring ondergrondse stoololietank WAL & BXL

€ 290,00

Beschikbaar

Prijzen per tank (<10.000 liter en zonder verdeelinstallatie en gelegen in Waalse of Brusselse Gewest).
Dringende keuringen binnen 3 dagen hebben een meerprijs van 30 EUR.

Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank is het ten stelligste aan te raden een geldig conformiteitsattest te verschaffen aan de koper. De aanwezigheid is niet verplicht maar de notaris zal er steeds op aandringen om evenwel een geldig attest te voorzien zodat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.
Een bovengrondse stookolietank van minder dan 5000 liter moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd  worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

De bovenvermelde prijs is enkel de kostprijs van de keuring exclusief de aanpassingswerken om de tank conform te maken.

Bovengrondse tankkeuringen worden uitgevoerd door All-in Tank Service.

Wat omvat een tankkeuring?

- Controle op aanwezigheid van water en slib.
- Controle van de werking van de overvulbeveiliging. Zo vermijd je een overloop van mazout.
- Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig).
- Dichtheidsproef via een ultrasonische test (op ondergrondse, metalen tanks).

Na afloop ontvang je:

• een groene dop of merkplaat. Hierop staat het registratienummer van de technicus of deskundige die de controle uitvoerde en de datum van de laatste en de volgende controle. Mazoutleveranciers mogen alleen leveren in tanks met een groene dop.
• een conformiteitsattest. Dit heb je nodig voor je verzekering. Als je tank niet gekeurd is, wordt eventuele stookolieschade niet gedekt.